گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۳۵

 

نی آب روان ز ماهیان سیر شودنی ماهی از آن آب روان سیر شود
نی جان جهان ز عاشقان تنگ آیدنی عاشق از آن جان جهان سیر شود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی