گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انرسی»

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۱

 

ایدل تو به اسرار معما نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

اینجا به می لعل بهشتی می ساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۴

 

ای دل تو به ادراکِ معمّا نرسی،

در نکتهٔ زیرکانِ دانا نرسی؛

اینجا ز می و جام بهشتی می‌ساز،

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۲۵

 

بی کار دلا به کارفرما نرسی

اینجا نکنی کار بدانجا نرسی

کار خود از امروز به فردا مفکن

ترسم که از امروز به فردا نرسی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی