گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۵۷

 

ای عشق ترا پری و انسان دانندمعروف تر از مهر سلیمان دانند
در کالبد جهان ترا جان دانندبا تو چنان زیم که مرغان دانند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۰۶

 

رفتم به حرم که درد ایمان دانند
معموری دل ز کفر ویران دانند
گفتند برو به دیر کاین سنگ سیاه
قدر گهرش صنم تراشان دانند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

 

درد دل خسته دردمندان دانند
نه خوش نفسان خیره خندان دانند
از سرّ قلندری تو گر محرومی
سریست در آن سینه که مستان دانند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی