گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

ای بس که نباشیم و جهان خواهد بودنی نام زما و نی‌نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خللزین پس چو نباشیم همان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۵۱

 

ای بس که نباشیم و جهان خواهد‌بود،
نی نام زِ ما و نه نشان خواهد‌بود؛
زین پیش نبودیم و نَبُد هیچ خَلَل،
زین پس چو نباشیم همان خواهد‌بود.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۷۰

 

از سرِّ تو هر که با نشان خواهد بود

مشغول حضور جاودان خواهد بود

گر بی تو دمی برآید از دل امروز

فردا غم آن دوزخ جان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن » شمارهٔ ۲۴

 

عمری که نه در حضور جان خواهد بود

گر سود کنی بسی زیان خواهد بود

یک لحظه حضور اگر از اینجا بُردی

جاوید همه عمرِ تو آن خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » وصلت نامه » وله ایضاً

 

از سر تو هر که با نشان خواهد بود

مشغول حضور جاودان خواهد بود

گر بی تو دمی بر آید از دل امروز

فردا غم او دوزخ جان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶

 

شادم که غمت همره جان خواهد بود

عشقت با دل در آنجهان خواهد بود

هجران تو با کالبدم خواهد ماند

وصل تو حیات جاودان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۳

 

تا هستی ما به ما عیان خواهد بود
آن هستی او ز ما نهان خواهد بود
گر ذات نماید همه فانی گردیم
مائیم چنین و او چنان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

تا روی زمین و آسمان خواهد بود
حیوان و نبات، هر دوان خواهد بود
تا چرخ و سراسر اختران سیر کنند
نقد تو خلاصهٔ جهان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

 

عشق تو جوان است جوان خواهد بود
تا هست جهان جان جهان خواهد بود
تا در دهن خلق زبان خواهد بود
افسانه عشق در میان خواهد بود


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی