گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵۲

 

سر در خاک آستان تو نهمدل در خم زلف دلستان تو نهم
جانم به لب آمده است لب پیش من آرتا جان به بهانه در دهان تو نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۶۴۴

 

سر در سر خاک آستان تو نهم
دل در خم زلف دلستان تو نهم
جانم بلب آمدست یک بوسه بیار
تا جان ببهانه در دهان تو نهم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل