گنجور

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۵

 

گر گفتن اسرار تو امکان بودیپست و بالا همه گلستان بودی
گر غیرت نخوت نه در ایام بدیهر فرعونی موسی عمران بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۲

 

نقاش رخت اگر نه یزدان بودیاستاد تو در نقش تو حیران بودی
داغ مهرت اگر نه در جان بودیدر عشق تو جان بدادن آسان بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا
 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳ - و له ایضاً

 

شهروزه شدی و شاه دوران بودی
بهروزه شدی لعل بدخشان بودی
با اهرمن انبازی و هم خاک نشین
‌‌هم بزم فرشته نور یزدان بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری