گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۵

 

گر گفتن اسرار تو امکان بودیپست و بالا همه گلستان بودی
گر غیرت نخوت نه در ایام بدیهر فرعونی موسی عمران بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۷۲

 

نقاش رخت اگر نه یزدان بودیاستاد تو در نقش تو حیران بودی
داغ مهرت اگر نه در جان بودیدر عشق تو جان بدادن آسان بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی