گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳۰

 

از درد همیشه من دوا می‌بینمدر قهر و جفا لطف و وفا می‌بینم
در صحن زمین به زیر نه طاق فلکبر هرچه نظر کنم ترا می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۶۴

 

هر گه که دل از خلق جدا می‌بینماحوال وجود با نوا می‌بینم
وان لحظه که بیخود نفسی بنشینمعالم همه سر به سر ترا می‌بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۹

 

هر گه که دل از خلق جدا می‌ بینم
احوال وجود با نوا می‌ بینم
و آن لحظه که بی خود نفسی بنشینم
عالم همه سر به سر خدا می‌ بینم


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی