گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۰۰

 

ای آنکه مرا بستهٔ صد دام کنیگوئی که برو در شب و پیغام کنی
گر من بروم تو با که آرام کنیهمنام من ای دوست کرا نام کنی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی