گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۴۵

 

بی ضامن و رهن، وام می باید، نیست
عنقا ما را به دام می باید، نیست
دندان که معطل است، درکامم هست
نانی که صباح و شام می باید، نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۵۷

 

ما را لب لعل فام می باید، نیست
این شهد نصیب کام می باید، نیست
هجری که سرم خمار ازو دارد، هست
وصلی که مرا مدام می باید، نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی