گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲۲

 

حاصل زدر تو دایما کام جهان
لطف تو بود باعث آرام جهان
با فیض خدا تا بابد تابان باد
مهر علمت مدام بر بام جهان


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

شمس مغربی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

ای گشته عیان روی تو از جام جهان
پیدا شده از نام خوشت نام جهان
پیدای جهان توئی و پنهان جهان
آغاز جهان توئی و انجام جهان


متن کامل شعر را ببینید ...

شمس مغربی