گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۷۲

 

آن را که به علم و عقل افراشته‌انداو را به حساب روزی انگاشته‌اند
وان را که سر از عقل تهی داشته‌انداز مال به جای آن درانباشته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۶۸

 

تا از تف آب چرخ افراشته‌اند
غم در دل من چو آتش انباشته‌اند
سرگشته چو باد می‌دوم در عالم
تا خاک من از چه جای برداشته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

رشیدالدین وطواط » رباعیات » شمارهٔ ۱۹ - در تغزل

 

تا گرد رخت سنبل تر کاشته اند
آن چاه رخت دل از مهر تو برداشته اند
آن چاه ذقن ، که دل درو می افتاد
تا لب ببنفشهٔ تر انباشته اند


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط