گنجور

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۳

 

گلها چو به باغ جلوه را ساز کنندوز غنچه نخست هفته‌ای ناز کنند
چون دیده به دیدار جهان باز کننداز شرم رخت ریختن آغاز کنند


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶۰

 

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند
گرد در و بام دوست پرواز کنند
هر جا که دری بود به شب بربندند
الا در عاشقان که شب باز کنند


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۹

 

برخیز که عاشقان به شب راز کنند
گرد در و بام دوست پرواز کنند
هر جا که دری بود به شب در بندند
الا در عاشقان که شب باز کنند


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی