گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱

 

یارب تو مرا به نفس طناز مدهبا هر چه به جز تست مرا ساز مده
من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویشمن آن توام مرا به من باز مده


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

رهی معیری » رباعیها » افسونگر

 

یا عافیت از چشم فسونسازم ده

یا آن که زبان شکوه پردازم ده

یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر

یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده


متن کامل شعر را ببینید ...

رهی معیری