گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۳

 

گفتا که بیا سماع در کار شده‌استگفتم که برو که بنده بیمار شده‌است
گوشم بکشید و گفت از اینها بازآیکان فتنه هردو کون بیدار شده‌است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی