گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶

 

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوستوان کو کلهت نهاد طرار تو اوست
وانکس که ترا بار دهد بار تو اوستوانکس که ترا بی‌تو کند یار تو اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۴

 

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست
وان کت کلهی نهاد طرار تو اوست
آنکس که ترا بار دهد بار تو اوست
وآنکس که ترا بی تو کند یار تو اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی