گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴۶

 

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی
گه فصل خزان و گه بهار آوردی
مردان جهان را همه بردی به زمین
نامردان را بروی کار آوردی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر