گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۷۳

 

صد داد همی رسد ز بیدادی تودر وهم چگونه آورم شادی تو
از بندگی تو سرو آزادی یافتگل جامهٔ خود درید ز آزادی تو


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی