گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۶

 

تا عشق آن روی پریزاد شویوانگه هردم چو خاک برباد شوی
دانم که در آتشی و بگذاشتمتباشد که در این واقعه استاد شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی