گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۱۳

 

من کاغذهای مصر و بغداد ای جانکردم پر ز آه و فریاد ای جان
یکساعت عشق صد جهان بیش ارزدصد جان به فدای عاشقی باد ای جان


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۲

 

هستیم ز بندگیت ما شاد ای جان
زیرا که شدیم از همه آزاد ای جان
گر به شودی ز ما ترا نا شادی
خون دل من مبارکت باد ای جان


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی