گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۶

 

ای شب شادی همیشه بادی شاداعمرت به درازی قیامت بادا
در یاد من آتشی از صورت دوستای غصه اگر تو زهره داری یادا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵

 

وا فریادا ز عشق وا فریادا
کارم بیکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا
ور نه من و عشق هر چه بادا بادا


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر