گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۳

 

کاری که نه کار تست ناساخته باد
در کوی تو مال و ملک درباخته باد
گر چهرهٔ من جز از غم تست چو زر
در بوتهٔ فرقت تو بگداخته باد


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی