گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۷۳

 

ای آنکه مرا به لطف بنواخته‌ایدر دفع کنون بهانه‌ای ساخته‌ای
گر با همگان عشق چنین باخته‌ایپس قیمت هیچ دوست نشناخته‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۶

 

بر برگ گل آن سه خال کانداخته‌ایهندو بچگانند و تو نشناخته‌ای
دیدی که به بوی مردمی آمده‌اندبر گوشهٔ چشم جایشان ساخته‌ای


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۱۲

 

من کیستم از شهر خرد تاخته ای
در عشق بتان دینی دین باخته ای
خانه به خرامات مغان ساخته ای
از هرچه نه عشق خانه پرداخته ای


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی