گنجور

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵۴

 

ما ذات نهاده بر صفاتیم همه
موصوف صفت سخرهٔ ذاتیم همه
تا در صفتیم در مماتیم همه
چون رفت صفت عین حیاتیم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

تا ذات نهاده در صفائیم همه
عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه
تا در صفتیم در مماتیم همه
چون رفت صفت عین حباتیم همه


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو