گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۱۸

 

گر درد دلم به نقش پیدا بودیهر ذره ز غم سیاه سیما بودی
ور راه به سوی گوهر ما بودیهر قطره ز جوش همچو دریا بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب بیست و ششم: در صفت گریستن » شمارهٔ ۴۳

 

گر دل نه چنین عاشق شیدا بودی

از عشق تو یک لحظه شکیبا بودی

ای کاش هر آن اشک که در فرقت تو،

من میریزم، هزار دریا بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۷

 

یک ذره ز فقر اگر به صحرا بودی
نه کافر و نه گبر و نه ترسا بودی
گر دیدهٔ جهل خلق بینا بودی
این رشته که سر دو تاست، یک تا بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۵۸۷

 

گر زان که خرد بیخودی افزا بودی
کیفیت عشق او هم از ما بودی
از خویش تهی شدی گهر گر چو حباب
او نیز حباب روی دریا بودی


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی