گنجور

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۴۶

 

هر گه که قدح پر از می ناب شود
از عکس می ناب چو عناب شود
آبش لب یار می برد نیست عجب
با لعل گر آبگینه بی آب شود


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی