گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۳

 

روز شادیست غم چرا باید خوردامروز می از جام وفا باید خورد
چند از کف خباز و سفا رزق خوریمیکچند هم از کف خدا باید خورد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی