گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۶۸

 

بگشود نگار من نقاب از طرفی
برداشت سفیده دم حجاب از طرفی
گر نیست قیامت ز چه رو گشت پدید
ماه از طرفی و آفتاب از طرفی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر