گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۳۵

 

گر تو به دو گانه‌ای ز ما پیشیما از تو به فضل و مردمی پیشیم
گر زر نبود ز خدمتت ما رااز سبلت تو به جو نیندیشیم


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی