گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰

 

در ده پسرا می مروق رایاران موافق موفق را
زان می که چو آه عاشقان از تفانگشت کند بر آب زورق را
زان می که کند ز شعله پر آتشاین گنبد خانهٔ معلق را
هین خیز و ز عکس باده گلگون کناین اسب سوار خوار ابلق را
در زیر لگد بکوب چون مرداناین طارم زرق پوش ازرق را
گه ساقی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی