گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینمچسپ»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۲۷

 

ای دل به بوسه بر لب هرنازنین مچسپ

خوی مگس گرفته به هر انگبین مچسپ

آلوده کرده طبع خود از شهد شهوتی

ز آلوده طبع خویش برآن و بر این مچسپ

هر سو گذشت سروقدی تیزپا مشو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی