گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «یدهاستاب»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۱۵

 

تا گل ز عکس عارض او چیده است آب

در چشمه از نشاط نگنجیده است آب

بر روی آب آنچه نماید حباب نیست

صد پیرهن ز عکس تو بالیده است آب

تا سرو خوش خرام تو از باغ رفته است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی