گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۲

 

در عشق اگر زبان تو با دل یکی شودراه ترا هزار و دو منزل یکی شود
زین آب و گل گذر کن و مشنو که: در وجودآن کو گل آفریند با گل یکی شود
یک اصل حاصل آید و آن اصل نام اوروزی که اصل و فرع مسایل یکی شود
جز در طریق عشق ندیدم که: هیچ وقتمقتول […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی