گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۷ - بارگاه حافظ

 

شبها به کنج خلوتم آواز می دهندکای خفته گنج خلوتیان باز می دهند
گوئی به ارغنون مناجاتیان صبحاز بارگاه حافظم آواز می دهند
وصل است رشته سخنم با جهان راززان در سخن نصیبه ام از راز می دهند
وقتی همای شوق مرا هم فرشتگانتا آشیان قدس تو پرواز می دهند
ساز سماع زهره در آغوش طبع تستخوش خاکیان که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۶۷

 

این غافلان که آینه‌پرداز می‌دهند

در خانه‌ای که نیست کس آواز می‌دهند

خون شد دل از معامله‌داران وهم و ظن

تمثال ماست آن چه به ما باز می‌دهند

مجبور غفلتیم‌، قبول اثر کراست

یاران به‌گوش کر خبر راز می‌دهند

کم‌همتان به حاصل دنیای مختصر

در صید پشه زحمت شهباز می‌دهند

ناز غرور شیفتهٔ وضع عاجزی‌ست

رنگ شکسته را پر پرواز می‌دهند

غافل ز اعتبار شهید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی