گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۵

 

صحرا وباغ و خانه ندانم کجا خوش است

هرجا خیال روی تو باشد مرا خوش است

در دوزخ ار خیال توام همنشین بود

یاد بهشت می نکنم بس که جا خوشست

غمخوار گومباش غمین از بلای ما

ما عاشقان غمزده را در بلا خوشست

با آب چشم و آتش دل گشته ام مقیم

برخاک کوی دوست […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی