گنجور

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵

 

بر عمر خویش گریم یا بر وفات تو؟واکنون صفات خویش کنم یاصفات تو؟
رفتی و هست بر جا از تو ثنای خوبمردی و زنده ماند ز تو مکرمات تو
دیدی قضای مرگ و برون رفتی از جهاننادیده چهرهٔ تو بنین و بنات تو
خلقی یتیم گشت و جهانی اسیر شدزین در میان حسرت و غربت ممات تو
گر بسته […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان