گنجور

عبدالقادر گیلانی » غزلیات » شمارهٔ ۵۸ - یارمستقیم

 

گر دل دهی به ما ده عاشق که ما امینیم
با آن که دل به ما داد ، ما روز و شب قرینیم
گرما دل تو یابیم تسکین تو بسازیم
تاوان یک دل تو صد دل بیافرینیم
نفرین خویش میگو تا گم شود وجودت
چون با تو بعد از آن ما گویای آفرینیم
شیطان هزار فرسنگ از گرد تو گریزد
سیصد نظر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عبدالقادر گیلانی