گنجور

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۸

 

گفتم چه چاره سازم با عشق چاره سوزت

گفتا که چاره آورد این کارها بروزت

گفتم که سوخت جانم در آتش فراقت

گفتا که کار خامست باید جفا هنوزت

گفتم زسوز هجران آمد مرا بلب جان

گفتا که سازی آخر سربرکند زسوزت

گفتم تموز هجران در من فکند آتش

گفتا بهار وصلی آید پس از […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی