گنجور

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۰

 

امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردمتو خوب تر ز ماهی، من اشتباه کردم
دوشینه پیش رویت آیینه را نهادمروز سفید خود را آخر سیاه کردم
هر صبح یاد رویت تا شام گه نمودمهر شام فکر مویت تا صبح گاه کردم
تو آن چه دوش کردی از نوک غمزه کردیمن هر چه کردم امشب از تیر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

صامت بروجردی » کتاب التضمین و المصائب » شمارهٔ ۴ - مرثیه در خرابه شام

 

باز از غم رقیه دل پر ز آه کردم
چون یاد گفتگویش با نعش شاه کردم
گفت ای سر از فراغت جان را تباه کردم
امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم
تو خوب تر ز ماهی من اشتباه کردم
بابا بگیر دستم دیگر ز پا فتادم
از بس که وصل رویت بر خویش وعده دادم
شکر خدا که گردید […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صامت بروجردی