گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۶۰

 

ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیردمرغت شکار گردد صید حلال گیرد
مه می‌دود چو آیی در ظل آفتابیبدری شود اگر چه شکل هلال گیرد
در دل مقام سازد همچون خیال آن کسکاندر ره حقیقت ترک خیال گیرد
کو آن خلیل گویا وجهت وجه حقاوان جان گوشمالی کو پای مال گیرد
این گنده پیر دنیا چشمک زند ولیکنمر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولانا