گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۸۵

 

مشتاق آن نگارم آیا کجاست گویی؟با ما نمی‌نشیند بی ما چراست گویی؟
ما در هوای رویش چون ذره گشته پیداوین قصه خود بر او باد هواست گویی
صد بار کشت ما را نادیده هیچ جرمیدر دین خوبرویان کشتن رواست گویی
نزدیک او شد آن دل کز غم شکسته بودیاین غم هنوز دارم آن دل کجاست گویی؟
از زلف کژرو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی