گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «انهتورایابم»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۶۵۰

 

هر جا که کنم خانه هم خانه تو را یابم

هرگز نروم جایی کانجا نه تو را یابم

گر خواب کنم شبها ور خانه روم تنها

در خواب تو را بینم در خانه تو را یابم

در بزم قدح نوشان در چشم وفا کوشان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۳۴

 

ای دوست به هر منزل، همخانه تو را یابم

در کشور جان و دل، جانانه تو را یابم

در دیدهٔ بیداران، در جلوه تو را بینم

در حلقه هشیاران، مستانه تو را یابم

خود باده و خود جامی، خود رند می آشامی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی