گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (هزج مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «ارنمیپرسد»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۹

 

دردا که دگر ما را آن یار نمی پرسد

احوال دل پر خون دلدار نمی پرسد

می پرسم و می جویم در هر نفسی صد بار

او در همه عمر خود یک بار نمی پرسد

یار از سر یاربها با ما سخنی می گفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی