گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۲

 

ای باد صبا بگذر ز آنجا که تو میدانی

حال دل من بر گوی آنرا که تو میدانی

در پرده اسرارش هر گه که شوی محرم

در پرده بگو با او زیرا که تو میدانی

گر درد نهان دل هر چند ز حد بگذشت

[...]

ابن یمین