گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۷

 

خوش باشد ار آن دلبر جانانهٔ ما باشد

در بحر غم عشقش دردانهٔ ما باشد

بر رغم بداندیشان آخر چه شود کز لطف

آن جان جهان یک شب در خانهٔ ما باشد

شادی نبود ما را جز با شب وصل تو

[...]

جهان ملک خاتون