گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۳

 

از لطف نمی بینی سویم چه خطا کردم

جز آنکه جفا دیدم جز آنکه وفا کردم

گفتی ز غمم جایی کردی به کسی شکوه

این حرف کرا گفتم این شکوه کجا کردم

درمان چو نشد حاصل بر مرگ نهادم دل

[...]

رفیق اصفهانی