گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «یختهدارم»

 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۵۹

 

زان خاک که با خون دل آمیخته دارم

کوهی به سر از دست غمت بیخته دارم

ساقی به خُمَم باده بپیمای که دیر است

خُمها زمی غم به قدح ریخته دارم

در پا مفکن خسته دلی را که همه عمر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی