گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «همارا»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

بشکافت غم این جان جگرخواره ما را

یا رب، چه وبال آمده سیاره ما را

رفتند رفیقان دل صد پاره ببردند

کردند رها دامن صد پاره ما را

گر همره ایشان روی، ای باد، در آن راه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی