گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «رخودبشناسی»

 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۳۳

 

هرچند بود آیینه احوال دگر ضد

از عیب کسان زان هنر خود بشناسی

کردم خزفی چند به سوی تو روانه

تا قیمت سلک گهر خود بشناسی


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی