گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ایمعزی»

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۸۲ - در رثای امیر معزی

 

شد باز گهر طبع گهرزای معزی

شد یار فلک عقل فلکسای معزی

گر زهره به چرخ دویم آید عجبی نیست

در ماتم طبع طرب افزای معزی

کز حسرت درهای یتیمش چو یتیمان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی