گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «اهبگیرم»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲۶

 

مست آمدم امشب، که سر راه بگیرم

یک بوسه به زور از لب آن ماه بگیرم

دانم که: دهد عقل نکوخواه مرا پند

لیکن عجب ارپند نکوخواه بگیرم

تا هیچ کسم راز دل ریش نداند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای